Tuesday, May 7, 2013

Heseg Foundation......................................................................................................אתר הבית של קרן הישג, קרן מלגות לחיילים בודדים משוחררים.
פיתוח שפה גרפית המשקפת את פעילותה הייחודית של הקרן תוך שימוש באייקונים
ובאלמנטים גרפיים השואבים השראה מן הבניין התל אביבי היפיפיה המשמש בית חם
.לחיילים הבודדים


{עיצוב אתר}
תכנות אתר- שני חג'בי

No comments:

Post a Comment